Privatumo politika

 

 1. Sąvokos
  • Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. (ES) 2016/679 (Toliau – Reglamentas).
 1. Bendrosios nuostatos

2.1. Ši privatumo politika nustato pagrindinius Jūsų, kaip klientų, asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką Jums naudojantis Duomenų valdytojo UAB „Ucb1“

valdoma elektroninė parduotuvė Aveline Vitamins, UAB ,,UCB1‘‘ (www.aveline.lt ). 

2.2. Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši Privatumo politika, Reglamentas,  Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai (toliau – Duomenų apsaugos įstatymai).

2.3. Ši privatumo politika nėra laikoma Duomenų valdytojo susitarimu su Jumis dėl duomenų tvarkymo. Šia privatumo politika informuojame Jus apie pagrindinius asmens duomenų tvarkymo, Jūsų teisių įgyvendinimo principus. Papildoma informacija gali būti pateikta pirkimo-pardavimo, paslaugų teikimo ir kitose sutartyse. Duomenų valdytojo gali savo nuožiūra keisti šią privatumo politiką, atnaujinta Privatumo politika įsigalioja nuo jos paskelbimo svetainėje.

2.4. Duomenų valdytojo valdomoje elektroninėje parduotuvėje pateikdami savo duomenis, naršydami šios parduotuvės Svetainėje Jūs patvirtinate, kad susipažinote su šia Privatumo politika, suprantate jos nuostatas ir sutinkate jos laikytis. Jeigu nesutinkate laikytis šios Privatumo politikos, prašome nesinaudoti Duomenų valdytojo paslaugomis, neteikti mums savo asmens duomenų kitais tikslais ir nenaršyti Svetainėje.

2.5. Duomenų valdytojo rekvizitai:

        Juridinio asmens kodas: 302530178

        Buveinės adresas: Kęstučio g. 38, Kaunas, LT-44310

       Tel.: (8 656) 73794,  el. paštas: info@aveline.lt. tel. nr. 8-698 00276; 8 37 320717.

2.6. Prižiūrinčiosios institucijos:  Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija. Kitos įmonės veiklą prižiūrinčios institucijos.

2.7. Mes įsipareigojame parduoti prekes fiziniams asmenims, kurie yra ne jaunesni nei 14 metų. Jei Jūs esate jaunesnis nei 14 metų, Jūs galite pirkti tik su tėvų ar globėjų sutikimu.

 

 1. Pricipai, kuriais vadovaujantis yra tvarkomi asmens duomenys.

3.1. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Duomenų apsaugos įstatymais.

3.2. Asmens duomenys tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais buvo surinkti, ir tik tiek, kiek būtina konkrečiam asmens duomenų tvarkymo tikslui pasiekti.

3.3. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.

3.4. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
3.4 Informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

 

 1.  Kokius asmens duomenis mes renkame ir tvarkome bei kokiu tikslu?

4.1. Jūsų asmens duomenis Duomenų valdytojas / tvarkytojas renka ir tvarko tikslu apdoroti Jūsų prekių užsakymus, esant reikalui, susisiekti su jumis.

4.2. 4.1. punkte nurodytu tikslu renkami ir tvarkomi šie Kliento duomenys: vardas, pavardė / įmonės pavadinimas, asmens kodas / įmonės kodas, gyvenamosios vietos / buveinės adresas, el. paštas, banko sąskaitos numeris bei kita su pirkimu-pardavimu ar paslaugų teikimu susijusi informacija.

Duomenų tvarkymo pagrindas – duomenų subjekto (asmens, kuris pateikia asmens duomenis) sutikimas.

 

 1. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

5.1 Jūsų asmens duomenis galime pateikti duomenų tvarkytojams, kurie teikia Duomenų valdytojui buhalterinės apskaitos, IT priežiūros, skolų išieškojimo ar teisines paslaugas, ginčo atveju – teisines paslaugas mums teikiantiems teisininkams taip pat teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais valstybinėms institucijoms.

 

 1. Duomenų saugojimo laikotarpis

6.1. Jūsų asmeninę informaciją tvarkysime ir saugosime tik tiek, kiek to reikės šioje Privatumo politikoje (4.1 punktas) nurodytiems tikslams įgyvendinti.

6.2. Ilgesnis nei nurodyta Jūsų duomenų saugojimas gali būti  vykdomas: (i) esant pagrįstam įtarimui dėl neteisėtos veikos, dėl kurios atliekamas tyrimas;  (ii) Jūdų duomenys būtini tinkamam ginčo ar skundo išsprendimui; (iii) kitais teisės aktų nustatytais atvejais.

 

 1. Slapukai (angl. cookies)
  7.1. Siekiant Jums tinkamai pasiūlyti paslaugas mūsų Svetainėje, Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) įrašome informaciją (slapukus, angl. „cookies“). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi svetainėje istoriją. Slapukų dėka yra užtikrinamas sklandus svetainės veikimas, leidžiantis fiksuoti lankymosi Svetainėje statistiką, kurią vėliau analizuojant Duomenų valdytojas turi galimybę tobulinti savo elektroninės parduotuvės Svetainę, padaryti ją patogesnę Jūsų naudojimui.

 7.2. Jūs bet kada galite peržiūrėti informaciją (slapukus), taip pat turite teisę  ištrinti dalį ar visus mūsų įrašytus slapukus arba nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Jūsų kompiuteryje (įrenginyje). Tačiau informuojame, kad ištrynus būtinuosius slapukus (kurie yra griežtai būtini, kad mūsų svetainė galėtų atlikti pagrindines funkcijas), tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos.

6.3 Duotą sutikimą leisti naudoti slapukus Jūs bet kada galėsite atšaukti, pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ar kreipdamiesi į mus Svetainėje skelbiamais kontaktais.

 

 1. Duomenų saugos priemonės
 2. 1. Mes užtikriname Jūsų pateiktų asmens duomenų konfidencialumą.  Asmens duomenys saugomi vidiniuose įmonės serveriuose, jie neperduodami už Europos Sąjungos ribų. Su asmens duomenimis įmonėje dirba tik tam teisę turintys atsakingi asmenys.
 1. Jūsų teisės

9.1. Susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi.

9.2. Bet kada keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją kreipiantis į Duomenų valdytoją Svetainėje skelbiamais kontaktais.

9.3. Reikalauti ištaisyti, papildyti pateiktus asmens duomenis.

9.4. Atšaukti duotus sutikimus dėl asmens duomenų tvarkymo tais tikslais, kuriais sutikimai buvo pateikti.

9.5. Reikalauti savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą);

9.6. Reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų duomenų tvarkymą.

9.7. Teisė į duomenų perkėlimą.

 

 1. Baigiamosios nuostatos

 

Duomenų valdytojas turi teisę  iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo sąlygas apie tai pranešdami e-parduotuvėje. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų būdu, o  nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.

Jeigu turite klausimų ar pasiūlymų, susisiekite su mumis Svetainėje skelbiamais mūsų kontaktais.

 

Privatumo politika  patvirtintas 2021 m. gegužės 06 d. vadovo įsakymu.

Darbo laikas

I - V

8 - 17 val

VI - VII

Nedirbame

susisiekite

+370 656 737 94

info@aveline.lt

Pirkinių krepšelis